Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Sammanfattning av Attityder till skolan 2000

Sammanfattningen redovisar resultat från Skolverkets attitydundersökning 2000 av elevers, skolbarnsföräldrars, lärares och allmänhetens attityder till svensk skola.

Sammanfattningen redovisar resultat från Skolverkets tredje attitydundersökning av svensk grundskola och gymnasieskola. Undersökningen genomfördes år 2000 och omfattar riksrepresentativa urval av elever, skolbarnsföräldrar, lärare och allmänhet. I sammanfattningen fångas attityderna till skolan utifrån olika perspektiv såsom demokrati, skolans styrning och måluppfyllelse, livslångt lärande, skolans sociala miljö samt skolan som en integrerad del i samhället. I undersökningen presenteras de olika gruppernas uppfattningar och hur de har förändrats sedan den första undersökningen 1993/94. För första gången görs även jämförelser med övriga nordiska länder vad gäller grupperna allmänhet och skolbarnsföräldrar.

Ladda ner som PDF (258 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.