Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Sammanfattning av PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv.

Sammanfattningen av Rapporten PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv redovisas resultat från OECD:s undersökning av 15-åriga elever kunskaper i och inställning till nämnda ämnen.

Sammanfattningen av rapporten redovisar resultat från OECD:s studie (PISA) av svenska 15-åringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Undersökningen genomfördes år 2000 med 32 deltagande länder, varav 28 är OECD-länder. Mer än en kvarts miljon elever har deltagit i studien. I Sverige har 154 skolor och 4 416 elever deltagit. I denna första cykel av PISA står läsförståelse i fokus, år 2003 kommer matematiskt kunnande att vara huvudämne och år 2006 fokuseras naturvetenskapligt kunnande. Resultaten visar på avsevärda skillnader mellan såväl skolor som länder. Skillnaderna mellan länderna är också stora vad gäller effekten av socioekonomisk bakgrund hos skolor och elever på elevers kunnande. I vissa länder är effekten av socioekonomisk bakgrund liten samtidigt som den genomsnittliga elevprestationen är hög. Dessa länder kännetecknas av både hög kvalitet och och hög jämlikhet.

Ladda ner som PDF (350 kB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.