Förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

Alla nationella prov ska vara digitala år 2022. Det medför krav på skolhuvudmännens digitala beredskap. Bland annat kommer skolorna att behöva införskaffa nya eller uppgradera sina befintliga datorer och surfplattor så att de kan hantera webbläsare som stödjer moderna webstandarder. Skolverket tar fram vägledning och stöd inför att de digitala proven införs.

Bild över hur Skolverket digitaliserar de nationella proven

Vi kommer att utveckla och specificera informationen om de tekniska förutsättningarna för att genomföra de digitala nationella proven allteftersom vårt arbete med digitaliseringen av proven fortskrider.

Viktigt med digital kompetens

Digitala nationella prov innebär inte att dagens pappersprov överförs till digital form utan proven kommer att utformas på ett nytt sätt. De digitala nationella proven kommer att göras via en webblösning som Skolverket tar fram.

För skolorna innebär det ett annat arbetssätt med proven. Beredskapen på skolorna för detta ser olika ut idag. Det handlar inte bara om teknik utan även om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven. 

Datorer eller surfplattor behövs för att genomföra proven

För att proven ska kunna hålla hög validitet krävs att alla elever är vana vid den dator eller surfplatta som de förväntas genomföra provet på. Det förutsätter dessutom att undervisande lärare och provledare vid provtillfället är trygga med och kan hantera den digitala utrustning som tillhandahålls.

Datorer eller surfplattor som kan användas för att genomföra digitala nationella prov bör testas och uppdateras regelbundet med god framförhållning på samma sätt som övriga tekniska systemkrav.

 • Skolan ska ha tillräckligt många datorer (bärbara eller stationära) eller surfplattor så att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs kan genomföra proven samtidigt.
 • De operativsystem som kan användas är: Windows, iOS, MacOS, Android och Chrome OS. Datorerna eller surfplattorna ska ha någon av de vanligaste webbläsarna installerad. Webbläsaren ska ha den senaste tillgängliga uppdateringen.
 • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
 • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
 • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.
 • Precis som vid dagens nationella prov får inte mobiltelefoner användas.

Skolan behöver en digital infrastruktur

För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolorna även ha en digital infrastruktur på plats. Dels för att kunna ansluta till provtjänsten på ett säkert sätt och dels för att eleverna ska kunna genomföra de digitala nationella proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Många skolor har redan idag alla eller delar av de digitala förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov. För de delar som fortfarande saknas behöver huvudmännen vidta åtgärder för att kunna vara redo att genomföra digitala nationella prov 2022.

Denna infrastruktur behöver vara på plats när skolorna ska genomföra de digitala proven:

 • En stabil internetuppkoppling som är dimensionerad för att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs samtidigt ska kunna göra proven, som bland annat innehåller ljud- och filmmaterial och som kommer att belasta nätverket.
 • Alla skolor har olika förutsättningar och olika behov beroende på antal elever. Huvudmän som är osäkra behöver därför rådgöra med sin lokala it-verksamhet eller med sina bredbandsleverantörer om de är osäkra på om internetuppkopplingens kapacitet är tillräcklig.
 • För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver alla skolor ha ett lokalt nätverk. Ett lokalt nätverk möjliggör för flera att samtidigt koppla upp sig till internet, vilket behövs för att kunna nå provtjänsten. Det lokala nätverket kan bestå av trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.
 • Det behöver finnas ett digitalt register med elevinformation, med exempelvis namn och e-postadresser. Förutsättningarna för skolorna ser olika ut, varför registret kan finnas hos skolhuvudmannen eller hos skolan. Registren behöver kontinuerligt uppdateras i enlighet med förändringar av användarinformation.
 • Vid inloggning behöver informationen i skolornas digitala register översättas så att den stämmer med inloggningsinformationen som finns i provtjänsten. Denna översättning görs i ett Identity provider-system (Idp). Detta behöver finnas på plats på skolhuvudmannanivå eller skolnivå.

Skolorna behöver ha en säker tjänst för identitetshantering för inloggning till proven

För att möjliggöra en säker inloggning till provtjänsten behöver alla deltagande skolor vara anslutna till en identitetsfederation. En identitetsfederation är en lösning som säkerställer att personen som försöker logga in till provtjänsten kommer från en betrodd användarorganisation.

Identitetsfederationen ställer krav på att skolan följer de regler, standarder och krav på säkerhet som identitetsfederationen har ställt upp. Det kommer att vara möjligt att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov genom olika identitetsfederationer.

Många skolor är idag till exempel anslutna till Skolfederation för att kunna använda andra digitala tjänster i sin verksamhet. Skolfederation är en lösning från Internetstiftelsen och den kommer även att kunna användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov.

Internetstiftelen är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet och ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu. Mer information om identitetsfederationer finns på Internetstiftelsens hemsidalänk till annan webbplats.

 

Pressmeddelande: "Skolverket fastställer teknik för digitala nationella prov"länk till annan webbplatsSenast uppdaterad 15 februari 2019
c