Digitala veckan 2017

Under den 16-20 oktober 2017 bjöd vi på spännande samtal och tips på resurser. Du hittar materialet här.

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Under den här temaveckan har vi att berättat om varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är.

Mer om digital kompetens och förändringar i styrdokument

Digital kompetens

I den här filmen talar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om digital kompetens och om vårt stöd till skolor.

I den här podden samtalar Lotta Ramqvist med Maria Skoglöf och Lars Lingman, alla från Skolverket, om förändringarna i styrdokumenten och om digital kompetens.

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

I den här podden samtalar Jeanette Borg med Anna Ambrose och Christian Magnusson, alla från Skolverket, om förändringarna i styrdokumenten och om digital kompetens.

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

Även om de flesta elever använder digital teknik på sin fritid behöver inte det betyda att de utvecklar en allsidig kompetens. Dagens poddavsnitt handlar om att förstå och använda digitala verktyg och medier. Hör Jeanette Borg, Jessika Paulsson och Henrik Carlsson samtala.

Filmtipset

Här hittar du filmer om hur andra använder digitala verktyg i undervisningen.

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Lyssna på vår expert på källkritik, Anette Holmqvist, som pratar om digital kompetens och om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Filmtipset

Här hittar du filmer om hur du kan jobba med källkritik i undervisningen och hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta kring detta.

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

- Att lösa problem handlar om nyfikenhet, kreativitet och att tänka utanför boxen.
Lyssna på den sista delen i vår poddserie som handlar om att lösa problem och omsätta idéer i handling, till exempel med hjälp av programmering.

Framtidens lärande - en uppgift för alla lärare och elever

Höra vad eleverna har för tankar om framtidens lärande. Här finns en uppgift där eleverna får fantisera och reflektera kring framtidens lärmiljö.

Uppgiften framtidens lärandePDF (pdf, 308 kB)

Senast uppdaterad 15 januari 2019