Konferenser om skolans digitalisering

Här hittar du presentationer från tidigare konferenser, seminarier och webbinarier om skolans digitalsering som vi har arrangerat.

Bett 2018

Programmering i matematik och teknik i grundskolan

Under hösten 2017 och våren 2018 erbjöd vi konferenser om programmering i ämnena matematik och teknik på grundskolan.

Presentationer från workshop i teknik - ht 2017

Presentationer från workshop i matematik - ht 2017

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Under september 2017 erbjöd vi konferenser om förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets stöd. Här är presentationerna.

Skolans digitalisering för skolledare

Från oktober till december 2017 erbjöd vi konferenser om de förändrade styrdokumenten och vårt stöd. Konferenserna inleddes med två externa talare med rubrikerna "Samhället och digitaliseringen" och" Digitalisering- ett forskningsperpsektiv".

Skolverkets föreläsare

Skolans digitalisering, webbinarium

Webbinariet den 1 mars 2017 handlade om hur de föreslagna nationella it- strategierna ska omsättas i praktiken och hur digital kompetens och programmering ska införas i läroplanen.

Presentationen och frågor och svar

Presentationen från webbinariet om skolans digitalisering den 1 mars 2017PDF (pdf, 3 MB)

Frågor och svar under webbinariet

Vad innebär egen utrustning i detta fall?
Egen utrustning kan till exempel vara en dator eller lärplatta.

Vilka räknas som personal i grundskolan? Samtliga arbetsgrupper?
All personal i grundskolan; lärare, fritidspedagoger och så vidare.

Hur långt fram i tiden är det innan NP blir digitala?
Digitaliseringen av nationella prov är inte kopplat till styrdokumentsförändringarna. Skolverket har en särskild plan för att ta fram digitala nationella prov. När det införs är inte beslutat.

När väntas beslut tas?
Frågan bereds av utbildningsdepartementet. Det är regeringen som fattar beslut. Vi vet inte när.

När beräknas kommentarmaterialen till förändringarna i kursplanerna komma?
Arbetet pågår men vi avvaktar beslut från regeringen om förändringarna.

Kan man redan nu se föreslagna förändringar i kursplanerna?
Ja, här kan man se förslagetlänk till annan webbplats

Varför inga förslag för ändringar i bild och musik?
Skolverket har bedömt att digital kompetens är väl beskrivet i bild och musik redan. Ämnena har visat bra exempel på digital kompetens.

Det står att den skall gälla från 2017-2022 och då bör det väl vara dags att ta beslut snart? Den har ju varit känd i snart ett år och vi väntar!!!!
Skolverket väntar också på beslutet från regeringen.

Det kommer krävas en ENORM kompetensutvecklingssatsning för att detta ska gå. Alldeles för många har för låga kunskaper om digitalt arbete. Kommer det vara frivilligt att delta i digitaliseringslyftet?
Skolverket har också gjort bedömningen att det krävs stora kompetensutvecklingsinsatser och förbereder insatser inriktade till personal i skolan. Det är också kommuner och fristående skolors ansvar att själva se till att personal har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag.

Kommer webbkurs om programmering att ligga under lärportalen när den publiceras?
Ja, det kommer den att göra.

När kommer regeringen fatta beslut utifrån Skolverkets förslag på IT-strategi?
Vi vet inte, frågan bereds på utbildningsdepartementet.

Är det bra att alla elever har datorer eller surfplattor? Stör det inte koncentrationen?
Digitala verktyg kan både störa eller stödja undervisningen. Skolan måste ha strategier för hur man utformar en god arbetsmiljö. Ett sånt verktyg kan vara med tydliga ordningsregler. I reglerna kan det stå hur till exempel mobiler får användas i skolan.

Kan IT höja resultaten i skolan?
Väl genomtänkt användning av digitala verktyg och resurser kan stötta lärandet. Ett exempel är hur metoden skriva sig till läsning har använts. Det är viktigt att de digitala verktygen används medvetet. Därför behövs det mer kompetensutveckling.

Varför är det bra med paddor/datorer i förskolan?
Tanken är att förskollärare ska ansvara för att olika digitala verktyg används för att främja barnens utveckling och lärande. T ex kan det handla om att fotografera något eller att använda pedagogiska appar.

Finns det vetenskaplig grund för att digitaliseringen av skolan är bra?
Det viktigaste skälet till skolans digitalisering är uppdraget att förbereda eleverna för ett aktivt medborgarskap i ett alltmer digitaliserat samhälle. Men det är sant att i jämförelse med många andra kunskapsområden är skolans digitalisering begränsat beforskad, och det är också något som strategin lyfter. Det behövs mer praktiknära forskning. Redan nu vet vi ändå en hel del om vad som kan stärka lärandet och om fallgropar att undvika.

Hur ska Skolverket stödja skolor/huvudmän med de stora kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer som behövs?
Vi kommer att erbjuda långsiktig kompetensutveckling. Lärare och rektorer ska ha möjlighet att omsätta kunskaperna i praktik lokalt i sin egen takt. Eftersom behoven är så olika ska skolor och huvudmän kunna själva välja vad de behöver ta del av.

Hur ska alla skolenheter ha råd med alla datorer och surfplattor?
Elever ska ha likvärdig utbildning och det förutsätter en likvärdig tillgång till utrustning. Skolor ska nå målen med strategin till 2022 så det innebär en successiv och långsiktig satsning. Vi är övertygade om att huvudmannen finansierar verksamheten så att elever får bästa möjliga utbildning.

När kommer kompetensutveckling för rektorer? Strategin pekar ju på att rektorer har en roll i att satsningen på skolans digitalisering ska bli lyckat.
Material för huvudmän och skolledare finns på lärportalenlänk till annan webbplats.

Vad innebär ändringarna för mig som lärare?
Du behöver sätta dig in i de nya skrivningarna i styrdokumenten och reflektera; vad betyder det för min undervisning, vilken kompetensutveckling behöver jag?

Vad innebär ändringarna för mig som skolledare?
Digitaliseringen är ytterligare ett exempel på skolutveckling där det är mycket viktigt att skolledningen är aktiv och leder arbetet.

När ska skolor börja tillämpa ändringarna i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner?
Vi vet inte, frågan bereds på utbildningsdepartementet. Vi har uppfattat att regeringen vill prioritera detta.

Finns det redan idag möjlighet att arbeta med programmering inom ramen för grundskolans kursplaner?
Absolut. Det är många skolor som gör det redan nu med stöd i läroplanen och kursplaner. Det nya är att det nu finns det skrivningar som gör det tydligare att alla skolor måste arbeta med detta.

Presentationen från webbinariet om skolans digitalisering den 1 mars 2017PDF (pdf, 3 MB)

Frågor och svar under webbinariet

Vad innebär egen utrustning i detta fall?
Egen utrustning kan till exempel vara en dator eller lärplatta.

Vilka räknas som personal i grundskolan? Samtliga arbetsgrupper?
All personal i grundskolan; lärare, fritidspedagoger och så vidare.

Hur långt fram i tiden är det innan NP blir digitala?
Digitaliseringen av nationella prov är inte kopplat till styrdokumentsförändringarna. Skolverket har en särskild plan för att ta fram digitala nationella prov. När det införs är inte beslutat.

När väntas beslut tas?
Frågan bereds av utbildningsdepartementet. Det är regeringen som fattar beslut. Vi vet inte när.

När beräknas kommentarmaterialen till förändringarna i kursplanerna komma?
Arbetet pågår men vi avvaktar beslut från regeringen om förändringarna.

Kan man redan nu se föreslagna förändringar i kursplanerna?
Ja, här kan man se förslagetlänk till annan webbplats

Varför inga förslag för ändringar i bild och musik?
Skolverket har bedömt att digital kompetens är väl beskrivet i bild och musik redan. Ämnena har visat bra exempel på digital kompetens.

Det står att den skall gälla från 2017-2022 och då bör det väl vara dags att ta beslut snart? Den har ju varit känd i snart ett år och vi väntar!!!!
Skolverket väntar också på beslutet från regeringen.

Det kommer krävas en ENORM kompetensutvecklingssatsning för att detta ska gå. Alldeles för många har för låga kunskaper om digitalt arbete. Kommer det vara frivilligt att delta i digitaliseringslyftet?
Skolverket har också gjort bedömningen att det krävs stora kompetensutvecklingsinsatser och förbereder insatser inriktade till personal i skolan. Det är också kommuner och fristående skolors ansvar att själva se till att personal har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag.

Kommer webbkurs om programmering att ligga under lärportalen när den publiceras?
Ja, det kommer den att göra.

När kommer regeringen fatta beslut utifrån Skolverkets förslag på IT-strategi?
Vi vet inte, frågan bereds på utbildningsdepartementet.

Är det bra att alla elever har datorer eller surfplattor? Stör det inte koncentrationen?
Digitala verktyg kan både störa eller stödja undervisningen. Skolan måste ha strategier för hur man utformar en god arbetsmiljö. Ett sånt verktyg kan vara med tydliga ordningsregler. I reglerna kan det stå hur till exempel mobiler får användas i skolan.

Kan IT höja resultaten i skolan?
Väl genomtänkt användning av digitala verktyg och resurser kan stötta lärandet. Ett exempel är hur metoden skriva sig till läsning har använts. Det är viktigt att de digitala verktygen används medvetet. Därför behövs det mer kompetensutveckling.

Varför är det bra med paddor/datorer i förskolan?
Tanken är att förskollärare ska ansvara för att olika digitala verktyg används för att främja barnens utveckling och lärande. T ex kan det handla om att fotografera något eller att använda pedagogiska appar.

Finns det vetenskaplig grund för att digitaliseringen av skolan är bra?
Det viktigaste skälet till skolans digitalisering är uppdraget att förbereda eleverna för ett aktivt medborgarskap i ett alltmer digitaliserat samhälle. Men det är sant att i jämförelse med många andra kunskapsområden är skolans digitalisering begränsat beforskad, och det är också något som strategin lyfter. Det behövs mer praktiknära forskning. Redan nu vet vi ändå en hel del om vad som kan stärka lärandet och om fallgropar att undvika.

Hur ska Skolverket stödja skolor/huvudmän med de stora kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer som behövs?
Vi kommer att erbjuda långsiktig kompetensutveckling. Lärare och rektorer ska ha möjlighet att omsätta kunskaperna i praktik lokalt i sin egen takt. Eftersom behoven är så olika ska skolor och huvudmän kunna själva välja vad de behöver ta del av.

Hur ska alla skolenheter ha råd med alla datorer och surfplattor?
Elever ska ha likvärdig utbildning och det förutsätter en likvärdig tillgång till utrustning. Skolor ska nå målen med strategin till 2022 så det innebär en successiv och långsiktig satsning. Vi är övertygade om att huvudmannen finansierar verksamheten så att elever får bästa möjliga utbildning.

När kommer kompetensutveckling för rektorer? Strategin pekar ju på att rektorer har en roll i att satsningen på skolans digitalisering ska bli lyckat.
Material för huvudmän och skolledare finns på lärportalenlänk till annan webbplats.

Vad innebär ändringarna för mig som lärare?
Du behöver sätta dig in i de nya skrivningarna i styrdokumenten och reflektera; vad betyder det för min undervisning, vilken kompetensutveckling behöver jag?

Vad innebär ändringarna för mig som skolledare?
Digitaliseringen är ytterligare ett exempel på skolutveckling där det är mycket viktigt att skolledningen är aktiv och leder arbetet.

När ska skolor börja tillämpa ändringarna i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner?
Vi vet inte, frågan bereds på utbildningsdepartementet. Vi har uppfattat att regeringen vill prioritera detta.

Finns det redan idag möjlighet att arbeta med programmering inom ramen för grundskolans kursplaner?
Absolut. Det är många skolor som gör det redan nu med stöd i läroplanen och kursplaner. Det nya är att det nu finns det skrivningar som gör det tydligare att alla skolor måste arbeta med detta.

Senast uppdaterad 15 januari 2019
c