Programmering - stöd till dig som vill lära mer

På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och med vuxenutbildningen och vill lära dig mer om programmering.

Om programmering – webbkurs

Kursen är till för alla som arbetar i skolan, förskolan och med vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka 16 timmar att genomföra. I webbkursen får du inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering.

Webbkursen Om programmering

Högskolekurser i programmering

Gå en högskolekurs i programmering! Vi erbjuder kurser via flera lärosäten.

Högskolekurserna i programmering

Nytt material på lärportalen

På lärportalen hittar du material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Matematikundervisning med digitala verktyg II

För dig som undervisar i matematik i åk 1-3, 4-6, 7-9 och på gymnasieskolan har vi nu publicerat delar av nya moduler utifrån skolform. Materialet tar upp några didaktiska aspekter som det är värdefullt att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen.

Materialet finns på lärportalenlänk till annan webbplats

Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan har Skolverket beslutat att alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom har befintliga kurser reviderats för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov.

Programmering

Kursen programmering 1 breddas och läggs in i alla programfördjupningar. Kursen datalogi byter namn till programmering 3 och kursen industriell programmering ersätts av ämnet och kursen tillämpad programmering.

Tillämpad programmering

För att programmeringskunskaperna ska bli så användbara som möjligt införs ett nytt ämne, tillämpad programmering, som ska kunna koppla ihop programmering med programmets karaktär. Till exempel ska elever på estetiska programmet kunna lära sig att programmera musik medan elever på industritekniska programmet ska kunna lära sig att programmera robotar för smart industri och spelprogrammering ska finnas som en möjlig specialisering inom teknikprogrammet. I det förslag som tidigare var ute på remiss föreslogs tillämpad programmering bygga på programmering 1, men efter synpunkter från remissinstanserna har detta tagits bort.

Ämnet tillämpad programmering ingår nu i alla programfördjupningar.

Webbteknik

Ämnet webbteknik har delats i tre nya ämnen: mobila applikationer, webbserverprogrammering och webbutveckling. I ämnet webbserverprogrammering tillkommer kursen webbtjänster.

Övriga förändringar

I ämnena datalagring, gränssnittsdesign och mjukvarudesign sker mindre förändringar.

Läs ämnesplanerna

  • Gränssnittsdesign
  • Mjukvarudesign
  • Mobila applikationer
  • Programmering
  • Tillämpad programmering
  • Webbserverprogrammering
  • Webbutveckling

Sök program och ämnesplaner för att läsa ämnesplanerna


Senast uppdaterad 08 januari 2019