Skolverket

Programmering - stöd till dig som vill lära mer

På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och med vuxenutbildningen och vill lära dig mer om programmering.

Om programmering – webbkurs

Kursen är till för alla som arbetar i skolan, förskolan och med vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka 16 timmar att genomföra. I webbkursen får du inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag. Du kommer också att få möta människor som på olika sätt arbetar med programmering.

Webbkursen Om programmering

Högskolekurser i programmering

Hösten 2018 kommer nya högskolekurser i programmering – nu med ämnesdidaktisk inriktning.

Högskolekurserna i programmering

Nytt material på lärportalen

På lärportalen hittar du material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik. I januari 2018 kommer flera nya moduler inom teknik och matematik att publiceras.

Matematikundervisning med digitala verktyg II

För dig som undervisar i matematik i åk 1-3, 4-6, 7-9 och på gymnasieskolan har vi nu publicerat delar av nya moduler utifrån skolform. Materialet tar upp några didaktiska aspekter som det är värdefullt att ha med sig när programmering är en del av matematikundervisningen.

Materialet finns på lärportalenlänk till annan webbplats

Konferenser och webbinarier

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerade vi ett webbinarie och ett antal konferenser om skolans digitalisering och programmering. Ta del av dokumentationen.

Konferenser och webbinarier hösten 2017 och våren 2018

Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan har Skolverket beslutat att alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom har befintliga kurser reviderats för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov.

Programmering

Kursen programmering 1 breddas och läggs in i alla programfördjupningar. Kursen datalogi byter namn till programmering 3 och kursen industriell programmering ersätts av ämnet och kursen tillämpad programmering.

Tillämpad programmering

För att programmeringskunskaperna ska bli så användbara som möjligt införs ett nytt ämne, tillämpad programmering, som ska kunna koppla ihop programmering med programmets karaktär. Till exempel ska elever på estetiska programmet kunna lära sig att programmera musik medan elever på industritekniska programmet ska kunna lära sig att programmera robotar för smart industri och spelprogrammering ska finnas som en möjlig specialisering inom teknikprogrammet. I det förslag som tidigare var ute på remiss föreslogs tillämpad programmering bygga på programmering 1, men efter synpunkter från remissinstanserna har detta tagits bort.

Ämnet tillämpad programmering ingår nu i alla programfördjupningar.

Webbteknik

Ämnet webbteknik har delats i tre nya ämnen: mobila applikationer, webbserverprogrammering och webbutveckling. I ämnet webbserverprogrammering tillkommer kursen webbtjänster.

Övriga förändringar

I ämnena datalagring, gränssnittsdesign och mjukvarudesign sker mindre förändringar.

Läs ämnesplanerna

  • Gränssnittsdesign
  • Mjukvarudesign
  • Mobila applikationer
  • Programmering
  • Tillämpad programmering
  • Webbserverprogrammering
  • Webbutveckling

Sök program och ämnesplaner för att läsa ämnesplanerna

De nya ämnesplanerna började gälla den 1 augusti 2017

För de elever som har påbörjat någon av kurserna ovan gäller de gamla ämnesplanerna till dess att kursen är avslutad. Övriga elever läser enligt de nya ämnesplanerna från och med höstterminen 2017.

Senast uppdaterad 12 september 2018