Reviderad läroplan för förskolan

Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18. Här hittar du texter och annat material du kan använda dig av för att sätta dig in i förändringarna.

Frågor och svar

Reglerna för utvecklingssamtalet är desamma som tidigare. I den reviderade läroplanen har vi förtydligat att utvecklingssamtalet ska utgå från de mål och riktlinjer som anges i läroplanen. Vem som helst i arbetslaget kan hålla i utvecklingssamtalen. Det behöver inte vara förskolläraren.

I den reviderade läroplanen har vi tydliggjort att det är vårdnadshavaren som har den juridiska rätten att få information om barnets utveckling och tillvaro i förskolan. Men vårdnadshavaren kan också bestämma att en förälder, som inte är vårdnadshavare, ska ha viss information om barnet.