Reviderad läroplan för förskolan

Skolverket har lämnat sitt förslag till reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.

Regeringskansliet bereder fortfarande förslaget, vilket innebär att förändringar kan komma att ske fram tills regeringsbeslutet som planeras till efter sommaren. Den reviderade läroplanen är planerad att träda i kraft från och med höstterminen 2019.

Skolverkets förslag

I väntan på att regeringen beslutar om läroplanen går det att läsa Skolverkets förslag till läroplan. Skolverkets förslag lämnades till regeringen den 23 mars 2018. Det är regeringen som beslutar om den slutliga läroplanen.

Läs Skolverkets förslag till reviderad läroplan (se bilaga 1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så gick arbetet till

Skolverkets arbete med att revidera läroplanen pågick under 2017 och 2018. I processen tog vi in kunskap och synpunkter och från barn, personal, förskolechefer, kommunala och fristående huvudmän forskare samt berörda myndigheter och organisationer. Under två perioder under hösten 2017 låg Skolverkets utkast till läroplanstext ute på webben för att alla som ville skulle kunna läsa och lämna synpunkter på förslagen i en webbenkät. Totalt fick vi in ca 7 000 enkätsvar.

Kontakt

Magdalena Karlsson, undervisningsråd
magdalena.karlsson@skolverket.se