Frågor och svar

Är Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska även i specialskolan? Eller har specialskolan ett eget material?

Skolverket har tagit fram specifika kartläggningsmaterial att användas i förskoleklass som anordnas vid specialskola. Dessa heter Hitta matematiken för specialskolan och Hitta språket för specialskolan.