Frågor och svar

Hur har kartläggningsmaterialet tagits fram?

Hitta matematiken har utvecklats, på uppdrag av Skolverket, av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet. Hitta språket har utvecklats, på uppdrag av Skolverket, av Akademin utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna.

Processen att ta fram materialen innehöll exempelvis omfattande utprövningar i förskoleklass och arbete med referensgrupper av lärare, förskollärare, specialpedagoger, speciallärare samt referensgrupper av forskare. Skolverket har också samlat in synpunkter genom enkäter på skolverket.se.