Frågor och svar

Hur ska kartläggningen i förskoleklass följas upp?

Enligt garantin ska det i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göras en uppföljning av det stöd som getts. Resultatet av uppföljningen ska föras över till mottagande lärare. Skolverket erbjuder exempel på blanketter som kan användas.
Mer information om övergångar och samverkan