Frågor och svar

Hur ska kartläggningen i förskoleklass följas upp?

Enligt garantin ska det i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göras en uppföljning av det stöd som getts. Resultatet av uppföljningen ska föras över till mottagande lärare.
Mer information om övergångar och samverkan