Frågor och svar

Hur ska läraren genomföra kartläggningen för elever med blindhet?

Hitta matematiken och Hitta språket kommer att anpassas så att de blir tillgängliga för elever med blindhet. Den anpassade versionen kommer att innehålla en handledning till läraren. De anpassade versionerna kommer att bli klart under hösten.

Redan nu kan du göra en beställning av kartläggningsmaterialen för elev med blindhet. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin för att få beställningsblankett:

Telefon: 08-527 335 51

E-post till tommy.mobrin@skolverket.se