Frågor och svar

När under höstterminen ska kartläggningen genomföras i förskoleklass?

Det finns inga bestämmelser eller rekommendationer för exakt när under höstterminen som kartläggningen ska genomföras. Beslutet fattas utifrån de lokala förutsättningarna.