Frågor och svar

Ska resultatet av kartläggningen dokumenteras och i så fall hur?

I materialen Hitta språket och Hitta matematiken finns olika kartläggningsunderlag och sammanställningsblanketter där läraren antecknar det kunnande som eleven visar. Läraren avgör hur omfattande och detaljerat kartläggningsunderlaget ska fyllas i. Det finns inget krav på huvudmannen gällande registrering/inrapportering av resultat till Skolverket.