Frågor och svar

Vad innebär ”indikation” och ”befara”?

Om det utifrån användningen av materialet visas en indikation på att en elev inte kommer att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan respektive årskurs 4 i specialskolan, görs en särskild bedömning. Exempel på indikationer anges i kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden från och med 1 juli, samt i de nationella proven.

Om det genom användning av materialen eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppfyllas i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan respektive årskurs 4 i specialskolan, ska eleven istället skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det gäller då det finns uppenbara skäl att oroa sig för elevens kunskapsutveckling och därmed uppenbara skäl att ge stöd.

Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppnås anges i kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden från
och med 1 juli, samt i de nationella proven.