Frågor och svar

Vem ska genomföra kartläggningen?

Det är en fördel om den undervisande förskolläraren eller läraren genomför kartläggningen. Då kan läraren med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen i klassen behöver fokusera på.