Bedömning i ämnen i grundsärskolan

Vi erbjuder bedömningsstöd matematik, svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan. Bedömningsstöden är obligatoriska i årskurs 1. Syftet är att främja en likvärdig bedömning.

Senast uppdaterad 09 juli 2019