Bedömningsstöd i matematik i grundsärskolan

Det finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i grundsärskolan.

Gilla matematik årskurs 1–6

Bedömningsstödet Gilla matematik syftar till att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1–6. Du som lärare får hjälp att se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans.

Gilla matematik i årskurs 1–6 (Bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Obligatoriskt i årskurs 1

Sedan 1 januari 2017 är delen "Taluppfattning och tals användning – muntliga uppgifter" obligatorisk att använda i årskurs 1. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.

Gilla matematik årskurs 7–9

Just nu håller vi på att ta fram två nya bedömningsstöd: Gilla matematik årskurs 7–9 och Gilla läsa skriva årskurs 7–9. De avser ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Bedömningsstöden publiceras till sommaren 2020. Håll utkik på skolverket.se och i Skolverkets nyhetsbrev!

Prenumerera på skolverkets nyhetsbrev

Senast uppdaterad 01 april 2020