Bedömningsstöd i matematik i grundsärskolan

Det finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i grundsärskolan.

Gilla matematik – obligatoriskt i årskurs 1

Bedömningsstödet Gilla Matematik syftar till att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1–6. Du som lärare får hjälp att se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans.

Gilla matematik i årskurs 1–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Sedan 1 januari 2017 är delen "Taluppfattning och tals användning – muntliga uppgifter" obligatorisk att använda i årskurs 1. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.

Senast uppdaterad 08 november 2019