Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

Här finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk i grundsärskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 1-6

Öppna bedömningsstöd

Gilla Läsa Skriva

Materialet beskriver vägar till läsande och skrivande samt forskning om desamma. I bedömningsstödet för lärare i årskurs 1–6 ges också exempel på elevers läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer.

Gilla Läsa Skriva Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1

Med hjälp av bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling kan du tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Gilla Läsa Skriva

Gilla läsa skriva 7–9 är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022