Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

Här finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk i grundsärskolan.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs F-6

Öppna bedömningsstöd

Gilla Läsa Skriva

Materialet beskriver vägar till läsande och skrivande samt forskning om desamma. I bedömningsstödet för lärare i årskurs 1–6 ges också exempel på elevers läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer.

Gilla Läsa Skriva Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1

Med hjälp av bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling kan du tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Gilla Läsa Skriva

Gilla läsa skriva 7–9 är ett bedömningsstöd för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 juni 2022