Betyg i grundsärskolan

Elever i grundsärskolan som läser ämnen får betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygssteget F används inte i grundsärskolan.