Timplan för grundsärskolan

Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan ämnen och ämnesområden.

Det finns två timplaner som gäller från och med läsåret 2019/20:

  • Stadieindelad timplan för elever som börjar årskurs 1-7 höstterminen 2019.
  • Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019.

Stadieindelad timplan

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 1-7 höstterminen 2019.

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75


90

225

Hem- och konsumentkunskap230

295

525

Idrott och hälsa

245

245


260

750

Musik

120

125


150

395

Slöjd

175

260


235

670

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450


400

1 300

Engelska

35

55


90

180

Matematik

400

400


415

1 215

Naturorienterande ämnen

145

190


260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220


290

695

Teknik

45

60


85

190

Elevens val

150

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 570

6 890

Därav skolans val

1 800


Inriktningen träningsskolan

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val
190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

 

Skolans val

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i grundsärskolan:

  • Om den totala undervisningstiden: 11 kap. 7 § skollagen.
  • Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema: 3 kap. 2-6 §§ skolförordningen.
  • Om undervisningstid, elevens val och skolans val: 10 kap. 2-10 §§ skolförordningen.

Skollagen och skolförordningen

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.  

Mer matematik från höstterminen 2019

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundsärskolan mer garanterad undervisningstid i matematik. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd och i elevens val. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. De nya reglerna gäller de elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.

Så fördelas timmarna

I matematik utökas undervisningstiden med 105 timmar. Det innebär att eleverna ska få totalt 415 timmars undervisning i matematik på högstadiet.

Undervisningstiden i slöjd minskar med 60 timmar. Det betyder att eleverna ska få totalt 235 timmars undervisning i slöjd på högstadiet.

Undervisningstiden i elevens val minskar med 45 timmar. Det betyder att eleverna ska få totalt 150 timmars undervisning i elevens val mellan årskurs 1 och 9.

Timplan utan stadieindelning

Den här timplanen gäller för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019.

 Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Bild225
Hem- och konsumentkunskap525
Idrott och hälsa750
Musik395
Slöjd730
Svenska eller svenska som andraspråk1 300
Engelska180
Matematik1 110
Samhällsorienterande ämnen695
Naturorienterade ämnen och teknik785
Elevens val195
Totalt garanterat antal timmar6 890
Därav skolans val1 800

Inriktningen träningsskolan

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämnesområde
Estetisk verksamhet
995
Kommunikation995
Motorik995
Vardagsaktiviteter995
Verklighetsuppfattning995
Elevens val190
Fördelningsbar undervisningstid1 500
Totalt garanterat antal timmar
6 665

Det är rektorn som beslutar hur de timmar som finns avsatta för skolans val ska användas. Antalet timmar i ämnena får däremot inte minskas i oproportionerligt stor omfattning.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska den totala undervisningstiden för eleven motsvara minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 11 kap. 7 § skollagen.

Tidigare timplan

Den här timplanen gällde för läsåret 2018/19.

Timplan för elever som läser ämnen läsåret 2018/19

Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75


90

225

Hem- och konsumentkunskap230

295

525

Idrott och hälsa

245

245


260

750

Musik

120

125


150

395

Slöjd

175

260


295

730

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450


400

1 300

Engelska

35

55


90

180

Matematik

400

400


310

1 110

Naturorienterande ämnen

145

190


260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220


290

695

Teknik

45

60


85

190

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 525

6 890

Därav skolans val

1 800


Timplan för elever som läser ämnen

Ämne

Lågstadiet

Mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

60

75


90

225

Hem- och konsumentkunskap230

295

525

Idrott och hälsa

245

245


260

750

Musik

120

125


150

395

Slöjd

175

260


295

730

Svenska eller svenska som andraspråk

450

450


400

1 300

Engelska

35

55


90

180

Matematik

400

400


310

1 110

Naturorienterande ämnen

145

190


260

595

Samhällsorienterande ämnen

185

220


290

695

Teknik

45

60


85

190

Elevens val

195

Totalt garanterat antal timmar

1 860

2 080

230

2 525

6 890

Därav skolans val

1 800


Timplan för elever som läser ämnesområden 2018/19

Inriktningen träningsskolan

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val
190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

 

Inriktningen träningsskolan

Timplan för elever som läser ämnesområden

Ämnesområde

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighetsuppfattning

315

340

340

995

Elevens val
190

Fördelningsbar undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

 

Senast uppdaterad 31 mars 2020

Frågor och svar

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.