Frågor och svar

Hur många timmar ska man ha undervisning i de olika ämnena eller ämnesområdena i respektive årskurs?

Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne eller ämnesområde totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.