Frågor och svar

Hur många timmar undervisning ska man ha i matematik/verklighetsuppfattning per vecka?

Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.