Frågor och svar

Varför nämns inte längre drama lika tydligt i kursplanen för estetisk verksamhet?

Den del av kursplanen som tidigare omfattade drama finns nu i kursplanen i musik där terminologin från musikämnet används: ”Gestaltning genom exempelvis drama; improvisation genom exempelvis röst och rörelse”.