Frågor och svar

Har det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik utgått från centralt innehåll för åk 4–6 i grundskolans kursplan?

Nej, det är fortsatt ett av flera möjliga talsystem som kan tas upp, men till skillnad från tidigare lyfts inte specifika talsystem fram.