Frågor och svar

Förut stod det i kunskapskraven att eleven skulle bearbeta och förbättra både muntliga och skriftliga framställningar, men det är struket nu. Ska eleven inte längre få möjlighet att förbättra sina framställningar?

Detta innehåll har flyttats till det centrala innehållet, så att själva bearbetningen fortfarande ska vara en del av undervisningen men inte behöver bedömas specifikt. Att bearbeta och förbättra framställningar kan man lära sig mycket av. Elever som nått långt i sin kunskapsutveckling behöver kanske inte göra så stora förbättringar, och då finns det risk för att en bedömning av hur mycket framställningen har förbättrats får för stor inverkan på elevens betyg.