Frågor och svar

Varför har det långsiktiga målet om strategier strukits i ämnets syfte? Varför finns bara strategier för interaktion kvar i kunskapskraven?

Det är fortfarande viktigt att ta upp strategier i undervisningen och därför står de kvar i det centrala innehållet. Strategierna för lyssnande och läsning är strukna i kunskapskraven, eftersom dessa strategier oftast inte visar sig så tydligt att de kan bedömas. Strategierna för interaktion är lättare att få syn på än strategier för lyssnande och läsning och därmed är de också lättare att bedöma. De ska bedömas som en integrerad del av elevens interaktion på engelska.