Frågor och svar

Varför har ni nu skrivit vad eleven ska visa muntligt och skriftligt i två olika meningar i betygskriterierna? Det blir så mycket upprepningar.

Många språklärare har uttryckt att de skulle föredra att det står uppdelat eftersom man oftast bedömer detta separat från varandra. Det är ett sätt att göra mer ämnesanpassade betygskriterier och även ett sätt att underlätta vid bedömningen eftersom det blir tydligare för både eleven och läraren.