Frågor och svar

Innebär förändringarna i kunskapskraven att kravnivåerna har förändrats?

Nej, kunskapskraven har blivit mindre detaljerade, men de står för samma nivåer som i styrdokumenten från 2011.