Frågor och svar

Nu står det tydligt i betygskriterierna att elevens kommentarer om förhållanden i olika sammanhang och områden där målspråket används ska göras på målspråket. Får eleven inte prata om det på något annat språk än målspråket?

Formuleringen i betygskriterierna gäller elevens förmåga att uttrycka sig på målspråket om denna typ av förhållanden. Det är det som värderas vid betygssättningen. I undervisningen kan läraren bedöma om det finns situationer där kunskapsutvecklingen främjas av att använda andra språk.