Frågor och svar

Varför finns bara strategier för interaktion kvar i betygskriterierna?

Strategierna för interaktion är lättare att få syn på än strategier för lyssnande och läsning och därmed är de också lättare att bedöma. De ska bedömas som en integrerad del av elevens interaktion på modersmål som nationellt minoritetsspråk.