Frågor och svar

Varför har det långsiktiga målet om strategier strukits i ämnets syfte?

Det är fortfarande viktigt att ta upp strategier i undervisningen och därför finns strategier kvar i det centrala innehållet. Strategierna för lyssnande och läsning finns inte i betygskriterierna, eftersom dessa strategier oftast inte visar sig så tydligt att de kan bedömas.