Frågor och svar

Ska samtal få en större vikt i undervisningen nu?

Nej, samtal har alltid funnits med i de långsiktiga målen och är viktigt för ämnets karaktär. Formuleringarna om samtal är ändrade eftersom kursplanen i modersmål är samordnad med övriga språkämnen.