Frågor och svar

Varför har punkten om skolgången strukits i ämnets centrala innehåll?

Denna innehållspunkt var alltför detaljerad, därför finns det nu ett mer öppet innehåll som handlar om företeelser som ligger nära elevens vardag.