Frågor och svar

Varför står inte funktionell tvåspråkighet i syftet längre?

Begreppet funktionell tvåspråkighet har tagits bort eftersom det redan är ett mål för hela utbildningen i skolformen sameskolan.