Frågor och svar

Varför har ni tagit bort formuleringen ”med stöd av bilder” som tidigare fanns i grundsärskolans kunskapskrav om läsning?

Formuleringen fanns tidigare på E-nivå i kunskapskraven i grundsärskolan och i specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den är borttagen för att stöd av bilder inte ska begränsas till E-nivå. Eleverna kan använda stöd av bilder på alla betygsnivåer.