Frågor och svar

Varför är inte ändringarna markerade i jämförelsedokumenten?

Det viktigaste är att läsa kursplanen som en ny helhet. Ändringarna har olika tyngd och karaktär och det skulle bli ett svårläst dokument om alla ändringar markerades.