Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar skolorna i arbetet.

Det här är nytt

Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.

Börjar att gälla från höstterminen 2022

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler vilket betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Läroplanerna får nya förkortningar

Eftersom läroplanerna har genomgått flera förändringar får de nya förkortningar.

 • Grundskolans läroplan: Lgr22
 • Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
 • Specialskolans läroplan: Lspec22
 • Sameskolans läroplan: Lsam22

Regeringen har lämnat förslag på ändringar i betygssystemet

Regeringen har nyligen lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i skollagen. Ändringarna ska leda till att betygen som sätts i skolan bättre speglar elevernas kunskaper. 

Förslagen innebär bland annat att

 • det ska införas en ny princip för betygssättning som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
 • begreppet kunskapskrav ska ersättas av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
 • begreppen kunskapskrav och kravnivåer ska ersättas av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, till exempel i grundskolans lägre årskurser och i ämnesområden i grundsärskolan.

Ändringarna föreslås börja gälla från den 1 juli 2022 i alla skolformer. Förslagen innebär inte att vi på Skolverket behöver formulera om innehållet i kunskapskraven i de kursplaner som börjar gälla hösten 2022.

Regeringen föreslår ändringar i betygssystemet

Läs de ändrade kursplanerna

Här kan du ladda ner och läsa ändrade kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Läroplanerna kommer att publiceras i sin helhet på skolverket.se den 1 juli 2022. De kommer även att tryckas under våren 2022.

Grundskolan

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Bild Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Biologi Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)

Engelska Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 299 kB)

Fysik Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Geografi Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Hem- och konsumentkunskap Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105 kB)

Historia Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)

Idrott och hälsa Pdf, 230 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 230 kB)

Judiska studier Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 225 kB)

Kemi Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 229 kB)

Matematik Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 249 kB)

Moderna språk Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 355 kB)

Modersmål (utom nationella minoritetsspråk) Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 kB)

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk Pdf, 331 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 331 kB)

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 325 kB)

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Pdf, 322 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 322 kB)

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk Pdf, 319 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 319 kB)

Musik Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 156 kB)

Religionskunskap Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 229 kB)

Samhällskunskap Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 kB)

Slöjd Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 225 kB)

Svenska som andraspråk Pdf, 263 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 263 kB)

Svenska Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 250 kB)

Teckenspråk för hörande Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 311 kB)

Teknik Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Bild Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Biologi Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)

Engelska Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 299 kB)

Fysik Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Geografi Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Hem- och konsumentkunskap Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105 kB)

Historia Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)

Idrott och hälsa Pdf, 230 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 230 kB)

Judiska studier Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 225 kB)

Kemi Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 229 kB)

Matematik Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 249 kB)

Moderna språk Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 355 kB)

Modersmål (utom nationella minoritetsspråk) Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 kB)

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk Pdf, 331 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 331 kB)

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 325 kB)

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Pdf, 322 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 322 kB)

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk Pdf, 319 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 319 kB)

Musik Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 156 kB)

Religionskunskap Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 229 kB)

Samhällskunskap Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 kB)

Slöjd Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 225 kB)

Svenska som andraspråk Pdf, 263 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 263 kB)

Svenska Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 250 kB)

Teckenspråk för hörande Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 311 kB)

Teknik Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Grundsärskolan

Sameskolan

Kursplanen består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Samiska Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 273 kB)

Kursplanen består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Samiska Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 273 kB)

Specialskolan

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Engelska för döva och hörselskadade Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 307 kB)

Moderna språk för döva och hörselskadade Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 272 kB)

Rörelse och drama Pdf, 290 kB. (Pdf, 290 kB)

Rörelse och drama för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)

Svenska för döva och hörselskadade Pdf, 257 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 257 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade Pdf, 285 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 285 kB)

Engelska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 188 kB. (Pdf, 188 kB)

Kommunikation för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 142 kB. (Pdf, 142 kB)

Svenska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 160 kB. (Pdf, 160 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 158 kB. (Pdf, 158 kB)

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Engelska för döva och hörselskadade Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 307 kB)

Moderna språk för döva och hörselskadade Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 272 kB)

Rörelse och drama Pdf, 290 kB. (Pdf, 290 kB)

Rörelse och drama för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)

Svenska för döva och hörselskadade Pdf, 257 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 257 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade Pdf, 285 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 285 kB)

Engelska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 188 kB. (Pdf, 188 kB)

Kommunikation för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 142 kB. (Pdf, 142 kB)

Svenska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 160 kB. (Pdf, 160 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 158 kB. (Pdf, 158 kB)

Läs kommentarmaterialen

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Kommentarmaterial för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Läs ändringarna i läroplanernas inledande delar

De här dokumenten beskriver de ändringar i läroplanernas inledande delar som ska tillämpas från hösten 2022. Ändringarna är markerade med ett streck i textens vänstermarginal.

Läs mer om det som är nytt i läroplanernas inledande delar

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen. Det finns också nya formuleringar om annat värdegrundsarbete till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck

Nytt i läroplanernas inledande delar

Läs mer om de ändrade kursplanerna

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
 • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 • Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.
 • Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Nationella minoriteter i kursplanerna

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns samlat.
Mer om nationella minoriteter i kursplanerna

Vad har inte ändrats i läroplanerna?

Den grundläggande strukturen i både läroplanerna och kursplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet i kursplanerna styra undervisningen medan kunskapskraven ska vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven har vi inte heller förändrat, men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Den grundläggande strukturen i både läroplanerna och kursplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet i kursplanerna styra undervisningen medan kunskapskraven ska vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven har vi inte heller förändrat, men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Ta del av vårt material för att implementera läroplanerna och kursplanerna

Vi erbjuder material för lärare, rektorer och skolchefer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

För dig som är rektor eller skolchef

För dig som är rektor eller skolchef finns en sida med förslag på hur ni steg för steg kan planera och organisera implementering av styrdokument som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Det finns också en sida med information om sådant som är bra att tänka på vid implementeringen av kursplanerna och läroplanerna.

Bra att tänka på när ni implementerar ändrade kursplaner och läroplaner 2022

För dig som är lärare

För dig som är lärare finns ett övergripande material om hur du och dina kollegor kan arbeta med kursplanerna.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Det finns också ämnessidor med information om ändringarna i varje ämne, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. På ämnessidorna hittar du också kommentarmaterialen.

Ämnessidor för ändrade kursplaner 2022

Vi kommer också att sända webbinarier med olika teman ur kursplaner och läroplaner under våren 2022. Mer information om dem publiceras här på skolverket.se och i våra nyhetsbrev.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Så har vi arbetat fram de ändrade kursplanerna

I vårt arbete har vi velat vara så öppna och transparenta som möjligt. Vi har bland annat haft möten med hundratals lärare, med elever och med forskare runt om i Sverige för att ta reda på vad som behöver ändras i kursplanerna. Vi har också haft samråd med intresseorganisationer, fackförbund, branschrepresentanter och andra myndigheter.

Så fungerar läroplaner och kursplaner

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan. De här texterna tydliggör hur kursplanen och kunskapskraven är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Så använder du läroplanen för grundskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen för grundsärskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen i specialskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen för sameskolan Länk till annan webbplats.

Film: Vad är en kursplan? (2:47 min)

Den här filmen beskriver vad en kursplan är och förklarar kursplanens tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Filmen är grundläggande och vänder sig i första hand till den som vill få koll på hur kursplaner används i undervisningen. Filmen kan också passa bra att visa på föräldramöten.

Vi har sett över timplanerna

Vi har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. Syftet är att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Vi har också tittat på olika åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska.

Vi föreslår bland annat att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de så kallade praktisk-estetiska ämnena.

Vi redovisade uppdraget till regeringen den 29 mars 2021. Något beslut är inte fattat ännu.

Läs redovisningen och ta del av förslagen

Timplan för grundskolan

Kontakta oss

Har du frågor om de ändrade kursplanerna eller om informationen på den här sidan? Välkommen att mejla eller ringa Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Senast uppdaterad 10 november 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  De nationella proven kommer att justeras utifrån revideringen. Vi kommer också att se över bedömningsstöden. Vi informerar om förändringar i prov, och bedömningsstöd på skolverket.se och i nyhetsbreven.

  Bedömningen är att de nuvarande skrivningarna i läroplanen om fysisk aktivitet och rörelse är tillräckliga. Arbetet med mer rörelse i skolan är viktigt men kan aktualiseras på andra sätt än genom ändringar i läroplanen.