Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

Inför höstterminen 2022 börjar de ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar skolorna i arbetet.

Det här är nytt

Vi har gjort ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya skrivningar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanernas inledande delar.

Börjar att gälla från höstterminen 2022

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler vilket betyder att ändringarna börjar att gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Läroplanerna får nya förkortningar

Eftersom läroplanerna har genomgått flera förändringar får de nya förkortningar.

 • Grundskolans läroplan: Lgr22
 • Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
 • Specialskolans läroplan: Lspec22
 • Sameskolans läroplan: Lsam22

Regeringen har lämnat förslag på ändringar i betygssystemet

Regeringen har nyligen lämnat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i skollagen. Förslagen ska leda till att betygen som sätts i skolan bättre speglar elevernas kunskaper. Ett av förslagen är en ny princip för betygssättning.

Läs mer

Regeringens förslag innebär bland annat att

 • begreppet kunskapskrav ska ersättas av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
 • det ska införas en ny princip för betygssättning som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
 • begreppen kunskapskrav och kravnivåer ska ersättas av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, till exempel i grundskolans lägre årskurser, ämnesområden i grundsärskolan och på gymnasiesärskolans individuella program
 • ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och inom komvux på gymnasial nivå.

När föreslås ändringarna börja gälla?

Den nya principen för betygssättning, betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper föreslås gälla från den 1 juli 2022 i alla skolformer. Förslagen innebär inte att Skolverket kommer att behöva formulera om innehållet i kunskapskraven i de kursplaner som redan är beslutade och börjar gälla från höstterminen 2022

Införandet av ämnesbetyg på gymnasial nivå föreslås gälla på utbildningar som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Läs mer om förslagen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad händer nu?

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som bland annat granskar att förslaget inte strider mot någon grundlag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Regeringens förslag innebär bland annat att

 • begreppet kunskapskrav ska ersättas av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
 • det ska införas en ny princip för betygssättning som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
 • begreppen kunskapskrav och kravnivåer ska ersättas av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, till exempel i grundskolans lägre årskurser, ämnesområden i grundsärskolan och på gymnasiesärskolans individuella program
 • ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och inom komvux på gymnasial nivå.

När föreslås ändringarna börja gälla?

Den nya principen för betygssättning, betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper föreslås gälla från den 1 juli 2022 i alla skolformer. Förslagen innebär inte att Skolverket kommer att behöva formulera om innehållet i kunskapskraven i de kursplaner som redan är beslutade och börjar gälla från höstterminen 2022

Införandet av ämnesbetyg på gymnasial nivå föreslås gälla på utbildningar som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Läs mer om förslagen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad händer nu?

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som bland annat granskar att förslaget inte strider mot någon grundlag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Läs de ändrade kursplanerna

Här kan du ladda ner och läsa ändrade kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Läroplanerna kommer att publiceras i sin helhet på skolverket.se den 1 juli 2022. De kommer även att tryckas under våren 2022.

Grundskolan

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

BildPDF (pdf, 161 kB)

BiologiPDF (pdf, 167 kB)

EngelskaPDF (pdf, 236 kB)

FysikPDF (pdf, 166 kB)

GeografiPDF (pdf, 169 kB)

Hem- och konsumentkunskapPDF (pdf, 156 kB)

HistoriaPDF (pdf, 206 kB)

Idrott och hälsaPDF (pdf, 164 kB)

Judiska studierPDF (pdf, 144 kB)

KemiPDF (pdf, 166 kB)

MatematikPDF (pdf, 185 kB)

Moderna språkPDF (pdf, 259 kB)

Modersmål (utom nationella minoritetsspråk)PDF (pdf, 172 kB)

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 245 kB)

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 248 kB)

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 247 kB)

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 246 kB)

MusikPDF (pdf, 162 kB)

ReligionskunskapPDF (pdf, 166 kB)

SamhällskunskapPDF (pdf, 175 kB)

SlöjdPDF (pdf, 162 kB)

Svenska som andraspråkPDF (pdf, 194 kB)

SvenskaPDF (pdf, 186 kB)

Teckenspråk för hörandePDF (pdf, 204 kB)

TeknikPDF (pdf, 165 kB)

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

BildPDF (pdf, 161 kB)

BiologiPDF (pdf, 167 kB)

EngelskaPDF (pdf, 236 kB)

FysikPDF (pdf, 166 kB)

GeografiPDF (pdf, 169 kB)

Hem- och konsumentkunskapPDF (pdf, 156 kB)

HistoriaPDF (pdf, 206 kB)

Idrott och hälsaPDF (pdf, 164 kB)

Judiska studierPDF (pdf, 144 kB)

KemiPDF (pdf, 166 kB)

MatematikPDF (pdf, 185 kB)

Moderna språkPDF (pdf, 259 kB)

Modersmål (utom nationella minoritetsspråk)PDF (pdf, 172 kB)

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 245 kB)

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 248 kB)

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 247 kB)

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråkPDF (pdf, 246 kB)

MusikPDF (pdf, 162 kB)

ReligionskunskapPDF (pdf, 166 kB)

SamhällskunskapPDF (pdf, 175 kB)

SlöjdPDF (pdf, 162 kB)

Svenska som andraspråkPDF (pdf, 194 kB)

SvenskaPDF (pdf, 186 kB)

Teckenspråk för hörandePDF (pdf, 204 kB)

TeknikPDF (pdf, 165 kB)

Grundsärskolan

Sameskolan

Kursplanen består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

SamiskaPDF (pdf, 204 kB)

Kursplanen består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

SamiskaPDF (pdf, 204 kB)

Specialskolan

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Engelska för döva och hörselskadadePDF (pdf, 233 kB)

Moderna språk för döva och hörselskadadePDF (pdf, 203 kB)

Rörelse och dramaPDF (pdf, 199 kB)

Svenska för döva och hörselskadadePDF (pdf, 186 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadadePDF (pdf, 205 kB)

Engelska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 127 kB)

Kommunikation för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 168 kB)

Svenska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 118 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 115 kB)

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Engelska för döva och hörselskadadePDF (pdf, 233 kB)

Moderna språk för döva och hörselskadadePDF (pdf, 203 kB)

Rörelse och dramaPDF (pdf, 199 kB)

Svenska för döva och hörselskadadePDF (pdf, 186 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadadePDF (pdf, 205 kB)

Engelska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 127 kB)

Kommunikation för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 168 kB)

Svenska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 118 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade med utvecklingsstörningPDF (pdf, 115 kB)

Läs kommentarmaterialen

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. Hittills finns kommentarmaterial publicerade för de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kommentarmaterialen för grundsärskolans ändrade kursplaner publiceras den 30 september 2021.

Kommentarmaterial för grundskolan, sameskolan och specialskolan

Ta del av vårt material för att implementera läroplanerna och kursplanerna

Vi stöttar lärare, rektorer och skolchefer att börja arbeta utifrån de nya läroplanerna och kursplanerna.

För dig som är rektor eller skolchef

För dig som är rektor eller skolchef finns en sida med förslag på hur ni kan planera och organisera implementeringsarbetet steg för steg.

Så kan ni implementera de ändrade kurs- och ämnesplanerna

Vi erbjuder också en digital konferens den 30 september 2021. På konferensen får du den kunskap du behöver för att planera en bra implementering under läsåret så att lärarna är väl förberedda till hösten 2022. Välkommen att anmäla dig!

Planera implementeringen av ändrade läroplaner och kursplaner inför hösten 2022

För dig som är lärare

För dig som är lärare finns ett övergripande material om hur du och dina kollegor kan arbeta med kursplanerna.

Så använder ni kursplanerna

Den 30 september 2021 kommer det också ämnessidor med information om ändringarna i varje ämne, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. På ämnessidorna hittar du också kommentarmaterialen. Vi kommer också att sända webbinarier med olika teman ur kursplaner och läroplaner under våren 2022.

Läs mer om de ändrade kursplanerna

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse är mer betonade
 • det centrala innehållet är anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare
 • kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade
 • ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden
 • kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.

Nationella minoriteter i kursplanerna

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns samlat.
Mer om nationella minoriteter i kursplanerna

Så har vi arbetat fram de ändrade kursplanerna

I vårt arbete har vi velat vara så öppna och transparenta som möjligt. Vi har bland annat haft möten med hundratals lärare, med elever och med forskare runt om i Sverige för att ta reda på vad som behöver ändras i kursplanerna. Vi har också haft samråd med intresseorganisationer, fackförbund, branschrepresentanter och andra myndigheter.

Läs mer om läroplansändringarna om sexualitet, samtycke och relationer 

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att förbättra kvaliteteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Mer om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Vad har inte ändrats i läroplanerna?

Den grundläggande strukturen i både läroplanerna och kursplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet i kursplanerna styra undervisningen medan kunskapskraven ska vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven har vi inte heller förändrat, men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Den grundläggande strukturen i både läroplanerna och kursplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet i kursplanerna styra undervisningen medan kunskapskraven ska vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven har vi inte heller förändrat, men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Så fungerar läroplaner och kursplaner

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan. De här texterna tydliggör hur kursplanen och kunskapskraven är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Så använder du läroplanen för grundskolanlänk till annan webbplats

Så använder du läroplanen för grundsärskolanlänk till annan webbplats

Så använder du läroplanen i specialskolanlänk till annan webbplats

Så använder du läroplanen för sameskolanlänk till annan webbplats

Film: Vad är en kursplan? (2:47 min)

Den här filmen beskriver vad en kursplan är och förklarar kursplanens tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Filmen är grundläggande och vänder sig i första hand till den som vill få koll på hur kursplaner används i undervisningen. Filmen kan också passa bra att visa på föräldramöten.

Vi har sett över timplanerna

Vi har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. Syftet är att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Vi har också tittat på olika åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska.

Vi föreslår bland annat att elevens val tas bort och att denna tid fördelas till de ämnen och stadier som har ett behov av mer reglerad undervisningstid. Timmarna fördelas framför allt till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, men i viss mån också till de så kallade praktisk-estetiska ämnena.

Vi redovisade uppdraget till regeringen den 29 mars 2021. Något beslut är inte fattat ännu.

Läs redovisningen och ta del av förslagen

Timplan för grundskolan

Inga ändringar som rör mer rörelse i skolan

Bedömningen är att de nuvarande skrivningarna i läroplanen om fysisk aktivitet och rörelse är tillräckliga. Arbetet med mer rörelse i skolan är viktigt men kan aktualiseras på andra sätt än genom ändringar i läroplanen.

Läs våra förslag om mer rörelse i skolan

Kontakta oss

Har du frågor om de ändrade kursplanerna eller om informationen på den här sidan? Välkommen att mejla eller ringa Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Senast uppdaterad 08 september 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Vi kommer att stötta huvudmän, skolchefer, rektorer och lärare att börja arbeta utifrån de nya kursplanerna. Stödet består av olika informations-, utvecklings-, och stödinsatser. Vi tar bland annat fram material som kan användas för att planera och organisera arbetet med att börja använda kursplanerna i skolan.

  Vi tar bland annat fram

  • webbinarier för skolchefer, rektorer och lärare
  • kommentarmaterial till varje ämne
  • presentationsmaterial
  • en film som beskriver hur en kursplan är uppbyggd och ska användas.

  Vi informerar mer via webbplatsen och våra olika nyhetsbrev.

  Kommentarmaterialen för grundskolan, specialskolan och sameskolan publiceras i mars 2021. Kommentarmaterialen för grundsärskolan publiceras senast den 30 september 2021. Kommentarmaterialen publiceras bland andra publikationer på skolverket.se.

  De nationella proven kommer att justeras utifrån revideringen. Vi kommer också att se över bedömningsstöden. Vi informerar om förändringar i prov, och bedömningsstöd på vår webbplats och i nyhetsbreven.

  Det finns inga statsbidrag specifikt för implementeringen. Skolverket har bedömt att detta ingår i skolornas grunduppdrag. Implementeringen av kursplanerna behöver heller inte medföra några extra kostnader. Skolverket tillhandahåller material och ger förslag på hur arbetet kan organiseras. Den tid lärarna behöver för att arbeta med de nya kursplanerna ryms inom deras avtalade kompetensutvecklingstid.