Frågor och svar

Är det några förändringar för förskoleklassen och fritidshemmet?

De inledande delarna i läroplanen ska även förskoleklassen och fritidshemmet följa och förändringarna påverkar därför även dessa verksamheter. I de delar som specifikt gäller för förskoleklassen respektive fritidshemmet har däremot inga ändringar gjorts.