Frågor och svar

När kommer det tryckta läroplaner?

Vi planerar att det ska finnas tryckta läroplaner vid skolstarten hösten 2022.