Frågor och svar

Vad händer med prov och bedömningsstöd?

De nationella proven kommer att justeras utifrån de ändrade läroplanerna.

Vi kommer inte att ändra de obligatoriska nationella bedömningsstöden i årskurs 1 respektive kartläggningsmaterialet i förskoleklass, som alla siktar mot lågstadiets kursplaner och kriterier för bedömning. Det beror på att ändringarna i kursplanerna i just ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik är väldigt små för årskurs 1–3.

Vi informerar om förändringar i prov och bedömningsstöd på skolverket.se och i Skolverkets nyhetsbrev.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev