Digital konferens

Implementera ändrade kurs- och läroplaner

Välkommen till en digital konferens för skolchefer och rektorer om ändringarna i kurs- och läroplanerna för de obligatoriska skolformerna hösten 2022.