Bedömningsstöd i bild i grundskolan

Det finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i årskurs 6 respektive 7–9.

Underhållsarbete på lördagar i augusti och september
Bedömningsportalen och bedömningsportalens kontohantering är inte tillgängliga den 24/8, 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.

Årskurs 6

Det här materialet är tänkt att bidra till en diskussion om hur bedömning och betygssättning i ämnet bild kan gå till i skolan. I bedömningsstödet presenteras resonemang om bedömningens roll i undervisningen. Du finner även kommenterade och bedömda elevexempel.

Bedömningsstöd i bild (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Film: Frågor och dilemman i bildlärares vardag (tid 35:16)

I den här filmen möter du fyra bildlärare som väcker frågor och dilemman som kan uppstå i en bildlärares vardag.

Årskurs 7–9

Det här materialet består av elevexempel med tillhörande stöd för bedömning och ett avsnitt med teoretiska perspektiv. Materialet är tänkt att kunna bidra till diskussionen om hur bedömning i bild kan gå till på den egna skolan. Läs om bedömningens roll i undervisningen och i planeringen av undervisningen.

Tidigare fanns en film kopplat till bedömningsstödet i teknik i årskurs 7–9. Filmen är avpublicerad på grund av upphovsrättsliga skäl.

Bedömningsstöd i bild i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2019