Bedömningsstöd i bild i grundskolan

Det finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i årskurs 6 respektive 7–9.

Årskurs 6

Det här materialet är tänkt att bidra till en diskussion om hur bedömning och betygssättning i ämnet bild kan gå till i skolan. I bedömningsstödet presenteras resonemang om bedömningens roll i undervisningen. Du finner även kommenterade och bedömda elevexempel.

Bedömningsstöd i bild (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Film: Frågor och dilemman i bildlärarens vardag

I den här filmen möter du fyra bildlärare som väcker frågor och dilemman som kan uppstå i en bildlärares vardag.

Årskurs 7–9

Det här materialet består av elevexempel med tillhörande stöd för bedömning och ett avsnitt med teoretiska perspektiv. Materialet är tänkt att kunna bidra till diskussionen om hur bedömning i bild kan gå till på den egna skolan. Läs om bedömningens roll i undervisningen och i planeringen av undervisningen.

Bedömningsstöd i bild i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Film: Undervisning och bedömning i bild

I den här filmen möter vi lärare som diskuterar undervisning och bedömning i ämnet bild.