Bedömningsstöd i bild i grundskolan

Här finns bedömningsstöd i bild.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4–6

Öpnna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i bild årskurs 4–6

Det här materialet är tänkt att bidra till en diskussion om hur bedömning och betygssättning i ämnet bild kan gå till i skolan.

Bedömningsstöd i bild årskurs 4–6 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7–9

Öpnna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i bild i årskurs 7–9

Det här materialet består av elevexempel med tillhörande stöd för bedömning och ett avsnitt med teoretiska perspektiv.

Bedömningsstöd i bild i årskurs 7–9 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022