Bedömningsstöd i biologi i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet biologi i grundskolan.

DiNO – ett bedömningsstöd i årskurs 1–6

DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturorienterande ämnena. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser.

DiNO – uppgifter i biologi i årskurs 1–3 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

DiNO – uppgifter i biologi i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Vilka uppgifter prövar vilken förmåga?

Förmågan att granska, kommunicera och ta ställning

Uppgift

Ämne

Årskurs

Hur kan man känna doften av parfym i rummet?

biologi, kemi

4-6

Äta eller ätas

biologi

1-6

Hallon

biologi

4-6

Grodans livscykel

biologi

1-6

Maskrosens livscykel

biologi

1-6

Näbbar

biologi

4-6

Växthuset

biologi, kemi

4-6

Förmågan att beskriva och förklara

Uppgift

Ämne

Årskurs

Likheter och skillnader

biologi

1-3

Kan någon hitta mitt frö?

biologi

1-3

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt?

biologi

1-6

Gungbrädan

biologi, fysik

1-3

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Uppgift

Ämne

Årskurs

Köpa läsk

biologi, fysik och kemi

4-6

Provmaterial – bedömningsstöd i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning i biologi i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar Andning, blod och cirkulation, Fältuppgift och Liv och livsprocesser i Skolverkets bedömningsportal. Där finns också tre tidigare nationella prov i biologi för årskurs 6. Sekretesstiden för dessa har gått ut. Observera att proven därmed inte är lösenordskyddade utan tillgängliga för alla.

Prov i biologi i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

De första delarna av lärarhandledningen i materialet är gemensamma för ämnena biologi, fysik och kemi.

Kartläggningsmaterial i biologi (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Tredje steget av kartläggningen görs på skolan

Det är lämpligt att en lärare med ämneskompetens genomför kartläggningen och att eleven får använda ett språk som hon eller han har goda kunskaper i, om möjligt sitt starkaste språk. Det här steget av kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Elevens resultat från kartläggningen blir grunden för den fortsatta planeringen av elevens undervisning i ämnet biologi. Det kan användas formativt för att stödja elevens lärande och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov.

Det är lämpligt att en lärare med ämneskompetens genomför kartläggningen och att eleven får använda ett språk som hon eller han har goda kunskaper i, om möjligt sitt starkaste språk. Det här steget av kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Elevens resultat från kartläggningen blir grunden för den fortsatta planeringen av elevens undervisning i ämnet biologi. Det kan användas formativt för att stödja elevens lärande och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov.

Media och vardagsföreställningar – bedömningsstöd i årskurs 7–9

Som stöd för bedömning i årskurs 7–9 finns materialet Granska, kommunicera och ta ställning - media och vardagsföreställningar. De här två uppgifterna handlar om att pröva elevers förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning. Eleverna får genom uppgifterna utvärdera påståenden i olika sammanhang med koppling till hälsa.

Media och vardagsföreställningar (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Socker – bedömningsstöd i årskurs 7–9

I bedömningsstödet Socker får eleverna utvärdera en undersökning av sockerinnehållet i läsk, beskriva hur kroppens organ samverkar för att ge kroppen bränsle samt ta reda på hur drycker med högt sockerinnehåll påverkar hälsan. Eleverna får också reflektera över sin egen sockerkonsumtion.

Socker (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Botox – bedömningsstöd i årskurs 7–9

I bedömningsstödet Botox får eleverna samla information om ämnet med samma namn för att ta reda på dess effekt på människokroppen. Denna information är förberedande för att kunna reflektera över användning av Botox inom olika områden.

Botox (bedömningsportalen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lösenordskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Hur mycket vatten är det lagom att dricka? – bedömningsstöd i årskurs 7–9

I bedömningsstödet får dina elever analysera en undersökning om hur potatisstavar påverkas av saltlösningar av olika koncentration. Eleverna får sedan resonera om effekterna av att dricka för mycket i vatten, reflektera över vårt behov av vatten respektive salt, och fundera över hälsoeffekter relaterat till detta.

Hur mycket vatten är det lagom att dricka? (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 05 juli 2021

Innehåll på denna sida