Bedömningsstöd i biologi i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet biologi i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs F–3

Öppna bedmömningsstöd

Grodans livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet grodans. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Grodans livscykel Länk till annan webbplats.

Kan någon hitta mitt frö?

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att göra detaljerade observationer och beskriva dessa, samt att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Kan någon hitta mitt frö? Länk till annan webbplats.

Likheter och skillnader

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att göra detaljerade observationer och beskriva dessa, samt att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Likheter och skillnader Länk till annan webbplats.

Maskrosens livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet maskrosens. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Maskrosens livscykel Länk till annan webbplats.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt?

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att formulera en hypotes och att planera en undersökning systematiskt.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt? Länk till annan webbplats.

Äta eller ätas?

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva näringskedjor, samt att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Äta eller ätas? Länk till annan webbplats.

Årskurs 4–6

Öppna bedömningsstöd

Grodans livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet grodans. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Grodans livscykel Länk till annan webbplats.

Hallon

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva blomväxternas sexuella fortplantning.

Hallon Länk till annan webbplats.

Hur kan man känna doften av parfym i rummet?

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva och förklara hur en doft sprider sig i rummet.

Hur kan man känna doften av parfym i rummet? Länk till annan webbplats.

Köpa läsk

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att ta ställning och motivera val av förpackningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Köpa läsk Länk till annan webbplats.

Maskrosens livscykel

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att beskriva en livscykel, i det här fallet maskrosens. Eleven behöver kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Maskrosens livscykel Länk till annan webbplats.

Näbbar

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva och förklara samband mellan fågelnäbbars utseende och fåglars föda.

Näbbar Länk till annan webbplats.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt?

I den här uppgiften bedöms elevernas förmåga att formulera en hypotes och att planera en undersökning systematiskt.

Spelar det någon roll om jag sår fröet med spetsen uppåt eller neråt? Länk till annan webbplats.

Växthsuet

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att förklara varför det blir mindre koldioxid i luften vid fotosyntes.

Växthuset Länk till annan webbplats.

Äta eller ätas?

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva näringskedjor, samt att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Äta eller ätas? Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Vem äter vem?

Eleven får visa sina kunskaper om näringsvävar.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 december 2022