Bedömningsstöd i engelska i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet engelska i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs F-3

Öppna bedömningsstöd

Digital läsning i engelska, årskurs 3-6

Pedagogiskt stöd och komplement till de nationella proven. Ger stöd vid bedömningen av förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Digital läsning i engelska, årskurs 3–6 Länk till annan webbplats.

Nationellt diagnosmaterial i engelska

Det här diagnosmaterialet kan du som lärare använda under elevens första år i grundskolan. Materialet innehåller uppgifter som riktar sig dels till yngre elever, dels till lite äldre elever. Uppgifterna har fokus på färdigheterna lyssna och läsa (förstå), tala, samtala samt skriva.

Nationellt diagnosmaterial i engelska F-3 (lösenordsskyddat) Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Öppna bedömningsstöd

Digital läsning i engelska

Bedömningsstödet kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska 4-6 Länk till annan webbplats.

Bedömarträning i årskurs 6

Bedömarträning är ett material för dig som undervisar i årskurs 6 och vill utveckla din kompetens att göra bedömningar av elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Uppgifterna i materialet påminner om de uppgifter som finns i nationella proven.

Bedömarträning i årskurs 6 Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Nationellt diagnosmaterial i engelska

Det nationella diagnosmaterialet syftar till att vara underlag och stöd för lärares kontinuerliga bedömning av elevers språkliga kompetens i engelska. Det ska kunna användas flexibelt under elevernas sex första år i skolan.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Digital läsning i engelska, årskurs 7-9

Bedömningsstödet kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska, årskurs 7-9 Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Nationellt diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9

Diagnosmaterialet i årskurs 7–9 består av uppgifter med fokus på färdigheterna lyssna och läsa (förstå), tala, samtala samt skriva.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022