Bedömningsstöd i engelska i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet engelska i grundskolan.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs F-3

Bedömningsstöd för undervisningen

Digital läsning i engelska, årskurs 3-6

Pedagogiskt stöd och komplement till de nationella proven. Ger stöd vid bedömningen av förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Digital läsning i engelska, årskurs 3–6 Länk till annan webbplats.

Nationellt diagnosmaterial i engelska

Det här diagnosmaterialet kan du som lärare använda under elevens första år i grundskolan. Materialet innehåller uppgifter som riktar sig dels till yngre elever, dels till lite äldre elever. Uppgifterna har fokus på färdigheterna lyssna och läsa (förstå), tala, samtala samt skriva.

Nationellt diagnosmaterial i engelska F-3 (lösenordsskyddat) Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Bedömningsstöd för undervisningen

Digital läsning i engelska

Bedömningsstödet kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska 4-6 Länk till annan webbplats.

Nationellt diagnosmaterial i engelska

Det nationella diagnosmaterialet syftar till att vara underlag och stöd för lärares kontinuerliga bedömning av elevers språkliga kompetens i engelska. Det ska kunna användas flexibelt under elevernas sex första år i skolan.

Nationellt diagnosmaterial i engelska 4-6 (lösenordsskyddat) Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd för betygsättningen

Bedömarträning i årskurs 6

Bedömarträning är ett material för dig som undervisar i årskurs 6 och vill utveckla din kompetens att göra bedömningar av elevers språkutveckling och förmåga att tala/samtala, skriva, lyssna, läsa och förstå. Uppgifterna i materialet påminner om de uppgifter som finns i nationella proven.

Bedömarträning i årskurs 6 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Bedömningsstöd för undervisningen

Digital läsning i engelska, årskurs 7-9

Bedömningsstödet kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska.

Digital läsning i engelska, årskurs 7-9 Länk till annan webbplats.

Nationellt diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9

Diagnosmaterialet i årskurs 7–9 består av uppgifter med fokus på färdigheterna lyssna och läsa (förstå), tala, samtala samt skriva.

Nationellt diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9 (lösenordsskyddat) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 april 2022