Bedömningsstöd i franska i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Formativt material. från nybörjarnivå till språkval årskurs 9

Syftar till att eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och dokumentera sin reflektiva förmåga inom sitt moderna språk.

Formativt material. från nybörjarnivå till språkval årskurs 9 Länk till annan webbplats.

Höra: Au cinéma

Exempeluppgift i hörförståelse.

Höra: Au cinéma Länk till annan webbplats.

Höra: C’est quoi ?

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på tio beskrivningar som de ska para ihop med rätt ord.

Höra: C’est quoi ? Länk till annan webbplats.

Höra: Le menu

Exempeluppgift i hörförståelse som består av en dialog som utspelar sig på en restaurang.

Höra: Le menu Länk till annan webbplats.

Höra: Pas de télé

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på ett radioreportage där en ung kvinna intervjuas.

Höra: Pas de télé Länk till annan webbplats.

Läsa: C’est quoi, réussir sa vie?

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa en kort enkel text där en ung man talar om sina framtidsdrömmar.

Läsa: C’est quoi, réussir sa vie? Länk till annan webbplats.

Läsa: Petites annonces

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa ett antal annonser.

Läsa: Petites annonces Länk till annan webbplats.

Läsa: Un e-mail de Joséphine pour Marc

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa ett längre mejl från Joséphine till vännen Marc.

Läsa: Un e-mail de Joséphine pour Marc Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2015 Provmaterial

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2019 Provmaterial

Kursprov som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov.

Höra: Uppgift 1-5

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-6

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Skriva: Uppgift 1-2

Skrivuppgifter med bedömningsexempel och kommentarer.

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2022