Bedömningsstöd i franska i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

Bedömningsstöden är aktuella men kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Formativt material. från nybörjarnivå till språkval årskurs 9

Syftar till att eleven ska bli medveten om sin egen utveckling och dokumentera sin reflektiva förmåga inom sitt moderna språk.

Formativt material. från nybörjarnivå till språkval årskurs 9 Länk till annan webbplats.

Höra: Au cinéma

Exempeluppgift i hörförståelse.

Höra: Au cinéma Länk till annan webbplats.

Höra: C’est quoi ?

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på tio beskrivningar som de ska para ihop med rätt ord.

Höra: C’est quoi ? Länk till annan webbplats.

Höra: Le menu

Exempeluppgift i hörförståelse som består av en dialog som utspelar sig på en restaurang.

Höra: Le menu Länk till annan webbplats.

Höra: Pas de télé

Exempeluppgift i hörförståelse där eleverna får lyssna på ett radioreportage där en ung kvinna intervjuas.

Höra: Pas de télé Länk till annan webbplats.

Läsa: C’est quoi, réussir sa vie?

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa en kort enkel text där en ung man talar om sina framtidsdrömmar.

Läsa: C’est quoi, réussir sa vie? Länk till annan webbplats.

Läsa: Petites annonces

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa ett antal annonser.

Läsa: Petites annonces Länk till annan webbplats.

Läsa: Un e-mail de Joséphine pour Marc

Exempeluppgift i läsförståelse där eleverna får läsa ett längre mejl från Joséphine till vännen Marc.

Läsa: Un e-mail de Joséphine pour Marc Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

2015 Provmaterial

Delprov i reception (höra/läsa) med fullständiga bedömningsanvisningar.

2016 Provmaterial

Muntligt delprov med fullständiga bedömningsanvisningar.

2019 Provmaterial

Kursprov som genererar ett samlat provbetyg. Fullständiga bedömningsanvisningar finns till varje delprov.

Höra: Uppgift 1-5

Uppgifter i hörförståelse med facit och inspelningsmanus.

Läsa: Uppgift 1-6

Uppgifter i läsförståelse med facit.

Skriva: Uppgift 1-2

Skrivuppgifter med bedömningsexempel och kommentarer.

Tala: Uppgift 1

Muntlig uppgift med bedömningsexempel och kommentarer.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 september 2022