Bedömningsstöd i geografi i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet geografi i grundskolan.

Provmaterial – bedömningsstöd i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i geografi i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven Människa och natur i samspel och En global värld i Skolverkets bedömningsportal. Där finns också ett tidigare nationellt prov som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning.

Prov i geografi i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Gammalt nationellt prov årskurs 9

Här finns ett tidigare nationellt prov i geografi för årskurs 9. Provet är åtkomligt för alla och kräver ingen inloggning i portalen.

Prov i geografi årskurs 9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i geografi (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Film: Exempel på kartläggningssamtal i ämnet geografi (11:32)

I den här filmen får du se ett exempel på hur ett kartläggningssamtal i steg 3, geografi kan se ut.

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida