Bedömningsstöd i geografi i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet geografi i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

En global värld

Eleverna ska värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Människa och natur i samspel

Eleverna ska utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Bedömningsstöd i geografi. årskurs 6

Bedömningsstödet består av två delprov.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Äldre nationellt prov i geografi

Här finns ett tidigare nationellt prov i geografi för årskurs 9. Provet är åtkomligt för alla och kräver ingen inloggning.

Äldre nationellt prov i geografi Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022