Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap i grundskolan

Det finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolan.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 7–9

Bedömningsstöd för betygsättningen

Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap

I bedömningsstödet ingår två provmaterial. De prövar elevernas förmågor att välja och motivera sina val, genomföra dem samt resonera om konsekvenser av val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 april 2022