Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap i grundskolan

Det finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 7–9

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap

I bedömningsstödet ingår två provmaterial. De prövar elevernas förmågor att välja och motivera sina val, genomföra dem samt resonera om konsekvenser av val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022