Bedömningsstöd i fysik i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet fysik i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs F-3

Öppna bedömningsstöd

Gungbrädan

I den här uppgiften förmågan att formulera en hypotes samt att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Gungbrädan Länk till annan webbplats.

Åka bil

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara hur föremål i rörelse påverkas av olika krafter.

Åka bil Länk till annan webbplats.

Åka rutschkana

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva en situation där friktionen har betydelse.

Åka rutschkana Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Öppna bedömningsstöd

Cykla eller åka bil

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att argumentera och ta ställning. Eleven får i den här uppgiften ta ställning till att välja att cykeln eller att åka bil till skolan.

Cykla eller åka bil Länk till annan webbplats.

Spara el

I denna uppgift bedöms förmågan att kommunicera genom att skriva en insändare om hur en familj kan spara energi.

Spara el Länk till annan webbplats.

Vinterväder

I den här uppgiften bedöms förmågan att söka och granska information från olika källor.

Vinterväder Länk till annan webbplats.

Åka bil

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara hur föremål i rörelse påverkas av olika krafter.

Åka bil Länk till annan webbplats.

Åka rutchkana

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva en situation där friktionen har betydelse.

Åka rutschkana Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Friktion

Eleven ska undersöka hur friktion kan vara till nytta i olika fritidsaktiviteter.

Kraftfulla förslag

Eleven ska söka information om en förnybar energikälla och utveckla en idé för en mer hållbar energianvändning i hemmet.

Köpa läsk

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att ta ställning och motivera val av förpackningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 december 2022