Bedömningsstöd i idrott och hälsa i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 4-6

Bedömningsstödet består av skriftligt och filmat material, samt utgör ett diskussionsunderlag. Det syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 4-6 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Öppna bedömningsstöd

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 7-9

Materialet består av en textbaserad del och en film. Berör kunskapsområdena Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 7-9 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 juli 2022