Bedömningsstöd i idrott och hälsa i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan.

Bedömningsstöd i årskurs 4–6

I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa i årskurs 4–6 (bedömningsportalen) Länk till annan webbplats.

Film: Bedömningsexempel i årskurs 4–6

Bedömningsstöd i årskurs 7–9

I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar kopplade till kunskapsområdet Rörelse. Du får också ta del av en grupp lärarens diskussioner om bedömning.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa i årskurs 7–9 (bedömningsportalen) Länk till annan webbplats.

Film: Bedömningsexempel i årskurs 7–9 (tid 23:30)

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i idrott och hälsa (bedömningsportalen) Länk till annan webbplats.

Film: Exempel från ett kartläggningssamtal i idrott och hälsa

I den här filmen får du träffa en lärare som genomför en kartläggning av två nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa. Filmen är 12 minuter och 41 sekunder lång.

 

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida