Bedömningsstöd i idrott och hälsa i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs 4-6

Bedömningsstöd för undervisningen

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 4-6

Bedömningsstödet består av skriftligt och filmat material, samt utgör ett diskussionsunderlag. Det syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 4-6 Länk till annan webbplats.

Årskurs 7-9

Bedömningsstöd för undervisningen

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 7-9

Materialet består av en textbaserad del och en film. Berör kunskapsområdena Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 7-9 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 07 april 2022