Bedömningsstöd i kemi i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet kemi i grundskolan.

DiNO – bedömningsstöd i årskurs 1–6

DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturorienterande ämnena. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser.

DiNO – bedömningsstöd i kemi i årskurs 1–3 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

DiNO – bedömningsstöd i kemi i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Vilka uppgifter i DiNO prövar vilken förmåga?


Förmågan att granska, kommunicera och ta ställning

Uppgift

Ämne

Årskurs

Köpa läsk

biologi, fysik och kemi

4–6


Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Uppgift

Ämne

Årskurs

Torka våta handdukar

kemi

4–6

Vatten i glas

kemi

4–6


Förmågan att beskriva och förklara

Uppgift

Ämne

Årskurs

Hur kan man känna doften av parfym i rummet?

biologi, kemi

4–6

Vad händer under glasen?

kemi

1–6

Ljuset brinner

kemi

4–6

Växthuset

biologi, kemi

4–6


Förmågan att granska, kommunicera och ta ställning

Uppgift

Ämne

Årskurs

Köpa läsk

biologi, fysik och kemi

4–6


Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Uppgift

Ämne

Årskurs

Torka våta handdukar

kemi

4–6

Vatten i glas

kemi

4–6


Förmågan att beskriva och förklara

Uppgift

Ämne

Årskurs

Hur kan man känna doften av parfym i rummet?

biologi, kemi

4–6

Vad händer under glasen?

kemi

1–6

Ljuset brinner

kemi

4–6

Växthuset

biologi, kemi

4–6

Provmaterial – bedömningsstöd i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning i kemi i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar Blandningar och lösningar, Faser och fasövergångar och Flingor i Skolverkets bedömningsportal. Där finns också tre tidigare nationella prov i biologi för årskurs 6. Sekretesstiden för dessa har gått ut. Observera att proven därmed inte är lösenordskyddade utan tillgängliga för alla.

Prov i kemi i årskurs 6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i kemi (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Klimatförändringar - bedömningsstöd i årskurs 7–9

Eleverna får med hjälp av forskningsresultat och egna modellförsök tolka undersökningar och tillämpa kunskap för att underbygga en åsikt om klimatförändring och energianvändning.

Klimatförändringar (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 29 oktober 2020

Innehåll på denna sida