Bedömningsstöd i kemi i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet kemi i grundskolan.

De öppna bedömningsstöden kan innehålla hänvisningar till tidigare versioner av styrdokumenten och är därför inte aktuella. De kommer nu att revideras eller tas bort med anledning av de nya styrdokumenten som började gälla den 1 juli 2022.

Vissa bedömningsstöd är lösenordskyddade. Din rektor kan ge dig tillgång till skyddat material.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Årskurs F-3

Öppna bedömningsstöd

Vad händer under glasen?

Prövar elevens förmåga att beskriva och förklara en situation där förbränning sker.

Vad händer under glasen? Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kräm

I materialet Kräm prövar du elevernas förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Uppgiften utgår ifrån en given instruktion för hur man blandar kräm baserat på pulver och vatten.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Årskurs 4-6

Bedömningsstöd för undervisningen

Hur kan man känna doften av parfym

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att beskriva och förklara hur en doft sprider sig i rummet.

Hur kan man känna doften av parfym Länk till annan webbplats.

Köpa läsk

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att ta ställning och motivera val av förpackningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Köpa läsk Länk till annan webbplats.

Ljuset brinner

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara vad som händer kemiskt när ett ljus brinner.

Ljuset brinner Länk till annan webbplats.

Torka våta handdukar

I den här uppgiften bedöms förmågan att formulera en hypotes och att planera en naturvetenskaplig undersökning.

Torka våta handdukar Länk till annan webbplats.

Vad händer under glasen?

I den här uppgiften bedöms förmågan att beskriva och förklara syrets roll vid förbränning.

Vad händer under glasen? Länk till annan webbplats.

Vatten i glas

I den här uppgiften bedöms förmågan att tolka resultat och dra slutsatser utifrån en naturvetenskaplig undersökning.

Vatten i glas Länk till annan webbplats.

Växthuset

I den här uppgiften bedöms elevens förmåga att förklara varför det blir mindre koldioxid i luften vid fotosyntes.

Växthuset Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd

Kraftfulla förslag

Eleven ska söka information om en förnybar energikälla och utveckla en idé för en mer hållbar energianvändning i hemmet.

Lösenordsskyddade bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 december 2022